Poděkování

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování

Děkuji  třídě 2.E a Ing. Kopalové za nové označení chemických látek ve skladu v úseku chemické laboratoře.

Studenti pod vedením Ing. Kopalové v části blokové praxe označili chemické látky podle nové legislativy. Zároveň provedli úklid a chemikálie přehledně uspořádali do polic.

Ing. Helena Kopalová zpracovala bezpečnostní listy a podklady nutné k odeslání ke kontrole na Okresní hygienickou stanici.

Jednalo se o časově náročnou a odbornou práci důležitou pro bezpečné zacházení s chemickými látkami.

                                                            Ing. Dagmar Hromádková