Důležité informace k organizaci zájezdu do Nizozemska

Vzhledem k vašemu velkému zájmu se zájezd do Nizozemska v původně plánovaném termínu (5. – 9. dubna 2019) uskuteční. Prosím proto všechny přihlášené zájemce (seznam je umístěn na hlavní nástěnce), aby nejpozději do pátku 16. listopadu uhradili zálohu ve výši 1 700 Mgr. Petru Čejkovi. Cena zájezdu zůstává 5 200 Kč.