Žáci druhého ročníku zemědělské sekce vysázeli nové květiny a upravili záhonky a prostranství v areálu žatecké nemocnice. V rámci akce “Den země” zkrášlili prostředí před léčebnou dlouhodobě nemocných. I přes nepříznivé deštivé počasí se vše za pomoci pedagogů a pana školníka podařilo.