Video Pavlíny Bielikové a Zdeňka Müllera z praxe našich žáků u žokeje Váni.