Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

Za Oblomovem do Dlouhé

KMD – 3. představení

Ivan Alexandrovič Gončarov, Hana Burešová, Štěpán Otčenášek: Oblomov

Divadlo v Dlouhé

Citlivý a až dětsky upřímný Oblomov odmítá přijmout pravidla uspěchaného světa, založeného na sobectví a přetvářce, a nechce s ním ani zápasit. Svou vědomou nečinností klade horečné lidské aktivitě znepokojivé otázky po jejím smyslu. Titulní postava Gončarovova románu dala jméno vlastnosti nebo stavu člověka neschopného činu, utíkajícího se do snu. Pojem „oblomovština“ je dnes známý na celém světě a Oblomov se stal hrdinou z galerie nejslavnějších literárních postav, jakými jsou Hamlet, Don Quijote, Don Juan či Švejk.

Jak a proč tedy žít? Na tuto otázku našli možná odpovědi ti žáci, kteří v rámci Klubu mladých diváků dramatizaci románu I. A. Gončarova “Oblomov” v Divadle v Dlouhé ve středu 21. února 2018 zhlédli a mohli tleskat výkonům Michala Isteníka, Tomáše Turka, Jana Vondráčka, Jana Meduny, Veroniky Lazorčákové a Evy Hacurové pod režisérským vedením Hany Burešové.

Divadlo v Dlouhé

 

 

Pozvánka na 4. představení: Další představení KMD je naplánováno na středu 14. března 2018, kdy uvidíme v Divadle Rokoko rodinné drama “Hodina před svatbou” – autorem je španělský dramatik Pere Riera.