pro třídy 4.OAL, 4.A a 3.EM

Kdo nemá možnost si vytisknout Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, dostane toto prohlášení u vchodu do budovy školy.
Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je nutno dodržet tyto zásady:
1. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
2. Žáci se musí přezouvat
3. Ve společných prostorách všichni nosí roušky (v učebnách nemusí žák ani pedagog nosit roušku)
4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
5. V budově bude rozmístěna desinfekce dle vyhlášky