Vyhlášení přijímacího řízení

ŘEDITEL OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
podle ustanovení § 59 a ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů:
63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
41-41-M/01 Agropodnikání
75-41-M/01 Sociální činnost
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje


ŘEDITEL OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
podle ustanovení § 59 a ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů:
63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
41-41-M/01 Agropodnikání
75-41-M/01 Sociální činnost
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
28-52-H/01 Chemik