Úvodní schůzka pro rodiče a žáky oboru Agropodnikání a Elektromechanik pro měřící přístroje se bude konat
v úterý 27. 8. 2019 v 16:00 hodin v aule zemědělské školy – Svatopluka Čecha 1180, Žatec.