Dne 2. 9. 2019 bude výdej obědů od 10:00 – 13:00 hodin.

Čipy (vratná záloha 100,- Kč) si můžete začít vyzvedávat již od 27. 8. 2019 v kanceláři vedoucí školní jídelny, a to od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Od 2. 9. 2019 si čipy můžete vyzvedávat od 8:00 – 10:00 hodin a od 12:30 – 13:30 hodin.

Ve výjimečných případech i mimo výše uvedené hodiny po telefonické domluvě. Variabilní symboly pro placení bezhotovostně – převodním nebo trvalým příkazem k úhradě – získáte při odevzdání přihlášky ke stravování v kanceláři vedoucí školní jídelny. Ve výjimečných případech i telefonicky, kdy bude vedoucí školní jídelny požadovat, aby byla přihlášky, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách: https://www.oazszatec.cz/skolni-jidelna/, podepsána zákonným zástupcem (vyplnit požadované údaje, podepsat a oskenované zaslat na e-mail: jidelna@oazszatec.cz). Platba v hotovosti – pouze ve výjimečných případech a po dohodě (v kanceláři vedoucí školní jídelny).

V případě další dotazů volejte: 415 240 251 – vedoucí školní jídelny, která Vám zodpoví i další dotazy týkající se školního stravování.