Třídní schůzky prvních ročníků sekce O se uskuteční 17. 9. 2019 v 16 hodin v kmenových třídách.