OPRAVNÉ ZKOUŠKY

Podle ustanovení § 74 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2

odst. 5 vyhlášky č. 36/2014 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, stanovuji pro podzimní zkušební období školního roku 2018/2019 následující termíny písemné, praktické a ústní zkoušky:

 

Obor vzdělání 26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
TŘÍDA 3.EM
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA 19. 9. 2019
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 26. 9.  2019

27. června 2019

Mgr. Jiří Karas
ředitel školy


Závěrečná zkouška – písemná část.

Opravná zkouška.
1
9. 2019

 26-52-H-/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Zadávání v 8:00 hodin

Pomůcky: kalkulačka, psací a rýsovací potřeby


Ústní závěrečné zkoušky.

Opravná zkouška
26.
9. 2019

 Třída 3 EM – 26-52-H-/01 ELEKTROMECHANIK  pro zařízení a přístroje

Zahájení v učebně v 8: 00 hodin.

Vyhlášení výsledků závěrečných zkoušek v 9:30 hodin.