Maturitní zkoušky:

28. 5. – 29. 5. 2020 praktická maturitní zkouška na sekci O, ostatní pokračují v konzultacích
1. 6. 2020 didaktický test (MAT, AJ)
2. 6. 2020 didaktický test (CJL, NJ)
4. 6. 2020 obhajoba maturitních prací na sekci O
9. 6. 2020 – 12. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky na sekci O
9. 6. 2020 – 10. 6. 2020 praktická maturitní zkouška sekce Z
11. 6. 2020 – 12. 6. 2020 a 15. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky sekce Z

Závěrečné zkoušky 3. EM:

2. 6. 2020 písemná zkouška
9. 6. 2020 – 10. 6. 2020 praktická zkouška
17. 6. 2020 ústní zkouška

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ

se uskuteční 8. 6. 2020 v budově OA Žatec, Studentská 1354
(Pozvánky budou rozeslány)