MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018/2019
podzimní termín – sekce SOŠZE

Písemné zkoušky společné části MZ podzim 2019 jsou v období 2. 9. – 5. 9. 2019

čtvrtek 12. 9. 2019

7:00 hodin zahájení

Praktická část maturitní zkoušky (profilová zkouška)

7:15 hodin obhajoba odborné maturitní práce


8:00 – 9:30 hodin praktická část

Profilové zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky, opravné zkoušky