Podle ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2 odst. 7 vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuji pro podzimní zkušební období školního roku 2018/2019 následující termíny ústních zkoušek společné části a termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části.

Mgr. Jiří Karas
ředitel