Na 16. říjen každoročně připadá Světový den záchrany života – World Restart a Heart Day. Také letos jsme se v rámci výuky první pomoci na kroužku Mladý zdravotník do této akce zapojili. Výuka probíhala v odborné učebně oboru Sociální činnost a nácvik resuscitace dětí a dospělých si připravila žákyně 4.V Izabela Müllerová. Žáci prakticky nacvičovali zjišťování základních životních funkcí, při modelové situaci řešili první pomoc u pacienta v bezvědomí a prakticky se učili resuscitaci dospělého i malého dítěte.

Ing. Zdenka Uďanová