aneb Jak jsme vytrollili volby do Evropského parlamentu

Volební účast se v České republice dlouhodobě pohybuje někde mezi 18–60 %, v závislosti na typu voleb. V porovnání se zeměmi Evropské unie u nás chodí k volbám o 10–15 % méně voličů. Proč? Nižší volební účast může být dána řadou faktorů. Patří mezi ně bezpochyby nedůvěra v sílu hlasu jednotlivce, špatná orientace ve volebním systému ČR, znechucení politikou nebo nedostatečně rozvinutá občanská společnost. Pořádáním Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Naším cílem je, aby se studenti středních škol na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Výsledky Studentských voleb vnímáme jako specifickou výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích. Myslíme si, že by politiky, médii ani širokou veřejností neměly být přeceňovány, ani přehlíženy.

Studentské volby do Evropského parlamentu 2019 probíhaly ve dnech 7. a 9. května. Studenti vybírali ze 39 stran, hnutí a koalic. Výsledky v řádném termínu odevzdalo 246 škol, z toho 134 gymnázií, 90 středních odborných škol (SOŠ) a 22 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 18 758 platných hlasovacích lístků. (převzato z webu jsns.cz)

Na obchodní sekci naší školy proběhly volby nanečisto ve čtvrtek 9. května 2019. Volební komise pracovala ve složení Monika Starečková (předsedkyně), Nikola Balážová a Karolína Teinzerová (žákyně 2. OAS). Odevzdáno bylo 80 platných hlasovacích lístků, pouze dva byly neplatné. Volební účast dosáhla 64 %. 

Výsledky Studentských voleb do Evropského parlamentu 2019 na naší škole:

  1. 6. Ano, vytrollíme europarlament     17 hlasů (21 %)
  2. 8. Romská demokratická strana       11 hlasů (14 %)
  3. 27. Česká pirátská strana                   8 hlasů (10 %)

Další pořadí: 4. – 5. 26. STAROSTOVÉ (STAN) a TOP 09, 34. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 6 hlasů; 6. 19. PRO Zdraví a Sport 5 hlasů. Zbývající strany či hnutí získaly 4 a méně hlasů. Ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, kandiduje 39 politických subjektů (stran, hnutí či koalic).

Celorepublikové výsledky Studentských voleb do Evropského parlamentu 2019:

  1. 27. Česká pirátská strana                      24,48 %
  2. 26. STAROSTOVÉ (STAN) a TOP 09     12,06 %
  3. 6. Ano, vytrollíme europarlament         10,48 %       

Další (podrobné) výsledky naleznete na webu: