Odborné stáže ve Slovinsku se zúčastnilo šest studentek. Tato stáž byla v programu Erasmus+ organizována společností Northcom Most s kterou škola dlouhodobě spolupracuje. Byly jsme rozděleny do tří skupin. Každá skupina byla v jiném jezdeckém klubu. V první klubu Jahalni klub Maribor je ustájeno 30 koní z toho pouze dva koně patří majiteli.  Klub měl také kolotoč pro koně, okruh pro klusácké závody, pískovou jízdárnu a také zde byli ustájení policejní koně. Náplní práce první skupiny bylo místování boxů, následné ošetřování dvou klisen a poté ježdění. V druhém klubu Jahalni klub Karlo je ustájeno 27 koní, z toho 7 klubových a 20 soukromých. Tento klub byl zaměřen pouze na parkurové ježdění. Nacházela se zde velká krytá jízdárna, venkovní písková jízdárna a kolotoč pro koně. Náplní práce druhé skupiny bylo vodění koní do výběhu, místování boxů, čištění koní, lonžování koní, následné ježdění a celkový úklid stáje. V třetí stáji HappyFarm je ustájeno 12 koní. Tato stáj se zaměřuje na terapii s koňmi. V prostoru stáje se také nacházely dvě jízdárny, jak s travnatým povrchem, tak jízdárna pokrytá štěrkem. Dále velké hornaté výběhy spojené s vnitřním ustájením. Rozloha stáje byla 30 ha. Náplní třetí skupiny bylo krmení koní, čištění koní, místování boxů, dále úklid celé stáje a nakonec zasloužené ježdění. Ve volných dnech pro nás hostitelská organizace připravila kulturní program. První výlet byl do Žalce, které se nachází ve středním Slovinsku a je také partnerským městem města Žatec. Hlavní činností je pěstování chmele. Druhý výlet byl do hlavního města Slovinska Lublaně. Navštívily jsme zde různé kulturní památky a měly jsme prohlídku města s anglickým průvodcem. Třetí výlet byl na Pohorje, pohoří u Mariboru, které se nacházelo vy výšce 1 200 m. n. m..   Zde se také pořádá Světový pohár v běhu na lyžích. Se stáží jsme byly velice spokojeny. Jsme rády, že jsme dostaly možnost, se tohoto projektu zúčastnit. Zdokonalily jsme se v anglickém jazyce, naučily jsme se pár slovinských slov, poznaly jsme novou kulturu, nové lidi a využily jsme své teoretické i praktické dovednosti o koních, které jsme mohly využít zde v zahraničí.

                                                                                                                        Sabina Lišková

slovinsko4 slovinsko3 slovinsko2 slovinsko1