Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

Školní kolo olympiády v ruském jazyce

Dne 14. 2. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v ruském jazyce. Soutěže se zúčastnilo 9 studentů 2. a 3. ročníků, kteří nejprve plnili úkoly spojené s poslechem textu, potom popisovali obrázky a nakonec konverzovali s vyučující na dané konverzační téma.

Při ústní zkoušce, která byla výkonnostně velmi vyrovnaná, byli zkoušející Mgr. Šťastné bodově nápomocni vybraní studenti 4. ročníku.

Po součtu všech bodů zvítězil student Jan Hrbáč ze třídy 2. L, který těžil z toho, že při poslechu získal absolutně nejvyšší počet bodů.

Na druhém místě se shodně umístily studentky třídy 3. L Benedikta Beránková a Kateřina Kačenáková .

V ruském jazyce se ze školního kola postupuje přímo do krajského kola, které se koná

22. 2. 2017 v Ústí nad Labem.

Zde se soutěží ve dvou kategoriích. V kategorii do 3 let studia RJ bude naši školu reprezentovat Benedikta Beránková a v kategorii nad tři roky studia ruského jazyka Jan Hrbáč.

Oběma přejeme hodně úspěchů a zároveň děkujeme všem studentům, kteří se nebáli srovnat svoje znalosti ruského jazyka s ostatními.

Mgr. Marie Šťastná