Kurzy, stáže, projekty

Erasmus+

Krátkodobé projekty mobilit pro žáky, pracovníky a vzdělávané osoby v odborném vzdělávání a přípravě na Maltu a do Španělska! Z celkového počtu 215 žádostí jich bylo schváleno pouze 40. Naše škola uspěla jako jedna z nejlepších na 12. místě!

Projekt je určen pro žáky 3. a 4. ročníků, ve věku 17-18 let, kteří jsou starší, mají větší část studia na naší škole za sebou, jsou vyspělejší a mají jasnější představy, co chtějí dále v životě dělat. Projektové aktivity pro žáky:

a) ekonomických oborů (Ekonomické lyceum, Obchodní akademie) – zaměřené na administrativu, marketing, obchod, pro žáky dobře jazykově vybavené v anglickém jazyce
Mobilita č. 1 pro 10 žáků + 2 doprovodné osoby, Španělsko – Granada, podzim 2024/jaro 2025

b) polytechnického oboru (Agropodnikání) – zaměřené na ekologické zemědělství pro žáky dobře jazykově vybavené v anglickém jazyce
Mobilita č. 2 pro 10 žáků + 2 doprovodné osoby, Španělsko – Malaga, podzim 2025

V rámci projektu počítáme také s aktivitami zaměřené na rozvoj jazykových znalostí pedagogických pracovníků, a to konkrétně pro 4 pracovníky, každý na 5tidenní intenzivní/metodický jazykový kurz v zahraničí – Malta.

Pro tyto aktivity byli vybráni pedagogové:
– 4x učitelé cizích jazyků – anglického jazyka
– termín: podzim 2024

Do konce května proběhne porada všech zainteresovaných a následně budeme vybírat žáky a doprovod.

www.oazszatec.cz-kurzy-staze-projekty-info-sablony-opjak www.oazszatec.cz-projekty-priloha4-msmt-plakat-a4-k-publicite-npo

Šablony II – 600011011 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014309 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zajištění a financování personální podpory v podobě zřízení pozice školního asistenta. Dalšími aktivitami projektu jsou využívání ICT v běžných předmětech výuky, kluby a doučování studentů. Poslední aktivitou jsou projektové dny a vzdělávání pedagogů.

Realizované aktivity
Projektový den mimo školu:
Židovské muzeum, Praha
Anežský klášter, Praha
Muzeum české vesnice, Peruc

Projektový den ve škole:
Zdravotní cvičení pod vedením fyzioterapeutky Gabriely Strasserové

Doučování:
Účetnictví
Český jazyk – příprava k maturitě

ICT v běžných předmětech výuky:
zakoupeno 65 tabletů pro sekci OA a ZE – využíváno v rámci výuky

Školní asistent:
spolupráce s žáky ohroženými školním neúspěchem
pomoc při pořádání akcí pro žáky
pomoc při úpravě školního prostředí


Fulbright


Erasmus

Skip to content