Kurzy, stáže, projekty

www.oazszatec.cz-kurzy-staze-projekty-info-sablony-opjak

www.oazszatec.cz-projekty-priloha4-msmt-plakat-a4-k-publicite-npo

Šablony II – 600011011 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014309 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zajištění a financování personální podpory v podobě zřízení pozice školního asistenta. Dalšími aktivitami projektu jsou využívání ICT v běžných předmětech výuky, kluby a doučování studentů. Poslední aktivitou jsou projektové dny a vzdělávání pedagogů.

Realizované aktivity
Projektový den mimo školu:
Židovské muzeum, Praha
Anežský klášter, Praha
Muzeum české vesnice, Peruc

Projektový den ve škole:
Zdravotní cvičení pod vedením fyzioterapeutky Gabriely Strasserové

Doučování:
Účetnictví
Český jazyk – příprava k maturitě

ICT v běžných předmětech výuky:
zakoupeno 65 tabletů pro sekci OA a ZE – využíváno v rámci výuky

Školní asistent:
spolupráce s žáky ohroženými školním neúspěchem
pomoc při pořádání akcí pro žáky
pomoc při úpravě školního prostředí


Fulbright


Erasmus

Skip to content