AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Přípravné kurzy na SŠ

Přípravné kurzy na střední školu
Termíny: 17. 3. 2022, 24. 3. 2022, 31. 3. 2022, 7. 4. 2022
Čas: 15:15 – 16:00 hodin
Cena: 400,- Kč / celý kurz
Místnost pro seminář: učebna ČJL (knihovna) Učebna MAT / budova OA
Vyučující: Mgr. Miloslav Novák – MAT., Mgr. Lubomíra Pešková – ČJL
Platba: do 15. 3. 2022 na účet školy: 3140900207/0100
Variabilní symbol: rodné číslo
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka, kurz SŠ
Minimální počet účastníků: 5
Své dotazy můžete směřovat na e-mail: sekretariat@oazszatec.cz,
nebo na tel. číslo 415240253-4.
 
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem přihlášení do kurzu.

Elektronická přihláška:

Skip to content