Přijímací zkoušky

Příjímací zkoušky

Termín pro podání přihlášky ke studiu je 1. březen 2021.
Uchazeči do 4letých maturitních oborů vzdělání budou konat školní přijímací zkoušku.
Pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů, budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky.
Uchazeči do nematuritního oboru školní přijímací zkoušku nekonají.

 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022