Přijímací zkoušky

Na základě nařízení MŠMT můžeme zveřejnit seznam přijatých žáků nejdříve 19. 5. 2021.
Předpokládáme, že budou přijati všichni žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení.

www.oazszatec.cz-prijimaci-zkousky-informace-pro-uchazece-o-studium

www.oazszatec.cz-prijimaci-zkousky-nekonani-zkousky

Příjímací zkoušky

Termín pro podání přihlášky ke studiu je 1. březen 2021.
Uchazeči do 4letých maturitních oborů vzdělání budou konat školní přijímací zkoušku.
Pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů, budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky.
Uchazeči do nematuritního oboru školní přijímací zkoušku nekonají.
Ilustrační test přijímacích zkoušek zde

 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

www.oazszatec.cz-prihlaska-ke-studiu-pokyny-k-prijimacimu-rizeni-na-web