Studentky OA a SOŠZE 2.A ročníku – oboru Agropodnikání se zaměřením na Chov koní absolvovaly ve druhé polovině června prázdninovou praxi. Čtyři studentky pracovaly na školním závodě JK Exkalibur Veltěže, který se specializuje na chov a výcvik koní.Další část byla na pracovištích – ZOO park Chomutov, JS Přeskaky, Jízdárna Verušice a Farma Čechura Ciboušov.  Studenti Agropodnikání každý rok absolvují tuto 14 – denní praxi v měsíci červnu, každý dle svého zaměření.

V letošním roce byla novinkou veterinární praxe, pod vedením koňské specialistky veterinární lékařky MVDr. Lucie Ottové.

Studentky získávaly základní odbornost od ošetřování koní ve stáji, přípravy krmiv, manipulace jak s hříbaty tak s dospělými koňmi a  základy jízdárenské výuky.Své vědomosti si také mohly rozšířit ve veterinární oblasti, kde asistovaly při různých veterinárních zákrocích a mohly sledovat ošetření koní veterinářkou v terénu.

Práci a snahu ohodnotila konkrétní pracoviště na výbornou. Díky aktivnímu přístupu našich děvčat, všechna pracoviště uvítají další spolupráci.

Našim studentkám 2.A ročníku – oboru Agropodnikání děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Pavlína Bieliková
učitelka individuální praxe