Prázdninovou praxi zaměřenou na sklizeň pícnin absolvovaly žákyně 3.A oboru Agropodnikání v nádherné krajině Českého Švýcarska. Zázemí měly v jezdeckém areálu Všemily – společnosti SAPRIL EKO s. r. o. Tato firma se zabývá chovem a výcvikem sportovních koní. Vlastní řadu mladých i starších sportovních koní, kteří startují na českých i zahraničních kolbištích. V této stáji se seznámily s tréninkem a přípravou koní do parkurového sportu. Jak probíhá sklizeň sena a využití provozu v bioplynové stanici měly možnost také vidět v zemědělské společnosti BPS Bukovina s. r. o. ve Velké Bukovině.

Děkujeme těmto firmám, že se věnovaly našim žákyním a umožnily absolvování této praxe.