Tak jako každý rok, tak i letos se žáci zemědělské sekce zúčastnili praxe na nedalekých chmelnicích v okolí Žatce.