Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

Oslava Dne Země na žatecké zemědělské škole

Každoročně se 22. duben v kalendáři slaví jako Den Země. Tento den chce připomenout význam ekologie a upozornit lidi na negativní dopady ničení životního prostředí.

Na naší škole si připomínáme Den Země každoročně a v tomto roce jsme jej oslavili v rámci pátečního dopoledne dne 20. dubna 2018. Na celkové přípravě této akce se podíleli za pomoci jednotlivých vyučujících všichni žáci školy. Celkem bylo připraveno 7 stanovišť a ke shlédnutí bylo též nachystáno 5 dalších aktivit. V rámci stanovišť byla například ukázka zvířátek v našem školním zookoutku a jejich poznávání, technologie výroby piva, poznávání hub, včelařství, myslivost, poznávání ovoce a ovocných stromů a ekologické stanoviště zaměřené na obnovitelné zdroje. V rámci dalších aktivit mohly děti shlédnout ukázku výcviku záchranářských psů pod vedením paní Ing. Heleny Šabatové s týmem záchranářů. Hřebčín Tasov ukazoval parkurové ježdění, pan Lukáš Klíma předváděl psí spřežení Siberian Husky a učni školy pomáhali malým návštěvníkům s poznáváním jednotlivých druhů nářadí. Vše bylo ještě doplněno ukázkou zapůjčené zemědělské techniky a mechanizace z firmy Agrima Staňkovice.

Z oslav Dne Země si děti na památku odnesly dřevěné medaile, které pro ně připravili učni oboru Elektromechanik, diplomy a sladké odměny. Akce se zdařila, školu navštívilo celkem 602 dětí z mateřských škol a prvního stupně základních škol. Opět jsme si tímto dnem připomněli význam naší přírody, její krásu a zejména nutnost jejího zachování i pro příští generace. Závěrem bychom chtěli též poděkovat městu Žatec za finanční podporu, díky které jsme mohli udělit dětem zmiňované diplomy, odměnit je sladkou odměnou a připravit jednotlivá stanoviště.

Za Obchodní akademii a Střední odbornou školu zemědělskou a ekologickou v Žatci

            Mgr. Zdeněk Baťha