Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec
+420 415 240 254

Oslava dne stromů

Již popáté se zapojila OA a SOŠZE v Žatci spolu s Mateřskou školou Alergo v Žatci do mezinárodního dobrovolnického hnutí na ochranu a výsadbu stromů. K zajímavým akcím se studenty se tak připojila další úspěšná – Den stromu 2017.

Dne stromů se zúčastnilo se svými učitelkami 160 dětí předškolního věku ze tříd žabiček, sluníček, fialek, motýlků, srdíček, včeliček z mateřské školy a 10 žáků 1. ročníku zemědělské sekce OA a SOŠZE.

Oslava Dne stromů se konala 18. 10. 2017 v areálu mateřské školy. V úvodu zazněly dvě písničky: Svěrákova, s učitelkami MŠ, jejich kytarou a doprovodem dětského sboru, druhou píseň složila pro děti A. Himmelová z 1. ročníku studijního oboru Agropodnikání.

Vtažením do rozhovorů a her si na deseti stanovištích děti osvojovaly znalosti o živočiších, kteří jsou užiteční, a zároveň o těch, kteří škodí stromům, dále děti poznávaly větévky stromů a seznamovaly se s rozmanitostí přírodních materiálů. Na programu bylo vytváření mandal, sběr listů podle barevné škály, frotáž z listů a kůry nebo rozeznávání keře od stromu. Děti rozvíjely přesnost hodem šišek na cíl a v rámci svých tvůrčích činnosti vnímaly plody stromů, barvy a tvary podzimu. A to vše za asistence žáků 1. ročníku.

Za činnosti na stanovištích dostávaly děti razítka a vítězi v dovednostech se vlastně staly všechny. Několikrát opakovaná pochvala ze stran zkušených učitelek MŠ svědčí o tom, že si žáci a děti měli co říci.

V závěru dopoledne bylo vysazeno pět břečťanů, které by v budoucnu měly lemovat stěnu bludiště pro děti.

Poděkování na závěr patří paní Bc. Solaříkové a Bc.Jílkové za přípravu akce a vytvoření velmi pěkného prostředí v areálu MŠ, dále rovněž studentům 1. ročníku a pedagogům zemědělské sekce OA a SOŠZE za přípravu a zajištění odborného průběhu akce, pánům Karabcovým z OKplus Žatec za vytvoření reportáže čiperných mláďátek,  paní redaktorce Chalupové za reportáž pro Žatecké noviny a Městskému úřadu v Žatci za podporu akce.

                                                                                                                    Irena Hanousková