Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

Olympiáda v ruštině

Dne 1. února 2018 se na naší škole konalo školní kolo Olympiády v ruském jazyce.

Školního kola se zúčastnilo 11 studentů 3. a 4. ročníku, kteří nejprve absolvovali poslech a 4 nejlepší postoupili k ústnímu zkoušení, při kterém nejprve popisovali obrázky a potom odpovídali na dotazy zkoušejícího na téma, které si vylosovali.

Při zkoušení byly v porotě také dvě studentky 3. ročníku, které se svým hodnocením naprosto shodly s hodnocením hlavní zkoušející                                                                    Mgr. Marie Šťastné.

Po součtu všech bodů se studenti umístili takto:

  1. místo obsadili shodným počtem 43 bodů   Lucie Lysuková a  Ladislav Modrocký ( oba 3.L)
  2. místo: Lucie Kluďáková ( 3.L)
  3. místo: Michaela Poliačková ( 3. V)