Začátkem dubna se skupina studentů 1. – 3. ročníků Obchodní akademie a Střední zemědělské a ekologické školy v Žatci zúčastnila pod vedením Mgr. Ivany Doktorové a Mgr. Evy Chmelařové  výměnného pobytu v Dánsku.

Studenti navštívili soukromou školu Næsgaard Efterskøle v blízkosti malebného městečka Stubbekøbing na ostrově Falster. Měli možnost poznat jak zázemí a řád tamější internátní školy, tak i zažít přívětivou pohostinnost v rodinách svých  dánských přátel.

V rámci chodu školy se zapojovali do rozmanitých aktivit, kterým se dánští studenti kromě běžné výuky tradičních předmětů pravidelně věnují – výtvarná zručnost (výroba šperků, keramiky, malba a kresba za použití různých technik), hudební produkce, činnosti spojené s poznáváním a praktickým využíváním přírody, sportovní aktivity.

Během pobytu v hostitelských rodinách byl program individuální, většinou byla jeho součástí návštěva hlavního města, která byla spojena s prohlídkou nejznámějších pamětihodností, s okružní plavbou či vyžitím v kodaňském  zábavním parku Tivoli.

A protože se na projektu podílely další dvě zahraniční školy, katolické gymnázium z Holandska a učňovská škola (obor kuchař – číšník) z Itálie, konalo se v nádherném prostředí uprostřed lesů při mořském pobřeží, poblíž něhož se škola nachází, pod názvem „Challenge“ velké klání  mezinárodních týmů.  Pestré a zajímavé soutěžení zahrnovalo úkoly zaměřené na pohyb, paměť, orientaci v mapě apod.

Studenti se vrátili domů obohaceni mnohými poznatky  o Dánském  království, někteří z nich uzavřeli nová přátelství, získali cenné zkušenosti při komunikaci v anglickém jazyce, udělali si obrázek o životních podmínkách a způsobu života v jiných zemích.

Mgr. Ivana Doktorová