V úterý 4. června se žáci 1. a 2. ročníku zemědělské sekce OA a SOŠZE Žatec vypravili na odbornou exkurzi do dostihového centra manželů Váňových v Mlýncích. Po příjezdu se žáků i pedagogického doprovodu ujal sám pan Váňa a seznámil studenty s dostihovou kariérou každého koně. Žáci se dozvěděli, jakých výsledků koně dosáhli a co je v další sezóně čeká. Následně je seznámila paní Váňová s tréninkovou dráhou, na které se koně připravují jak na rovinové tak překážkové dostihy. Koně z této stáje reprezentují Českou republiku na dostihových závodištích po celé Evropě. Po prohlídce se na zpáteční cestě zastavili v Chyši. Zde absolvovali komentovanou prohlídku zámku a získali zde informace nejen o historii rodu Lažanských, ale také měli možnost poznat místo, kde své literární začátky prožil Karel Čapek v roli vychovatele. Pěstování chmele a výrobu piva jim osvětlil majitel zámku i pivovaru v jedné osobě pan Ing. Vladimír Lažanský. Podrobně popsal technologii výroby piva, výstav pivovaru a hlavně z jakých surovin pivo vaří. Důležitou informací pro žáky bylo, že místní sládek chmelí pouze odrůdou Žatecký poloraný červeňák. Poděkování patří jak majitelům dostihové stáje Pavle a Josefu Váňovým, tak manželům Lažanským z Chyše.