O škole

Obchodní akademie a střední škola zemědělská a ekologická nabízí zajímavé maturitní i nematuritní obory vzdělávání. Kromě kvalitní výuky potřebných teoretických znalostí škola klade důraz na získání náležitých odborných kompetencí využitelných v profesním životě. Škola realizuje teoretické vyučování v moderně vybavených učebnách a praktickou část ve výukových polygonech včetně zajištění odborného výcviku v reálném prostředí spolupracujících firem.

Praxe a individuální přístup k žákům

Škola zapojuje žáky formou fiktivních firem a odborné praxe do reálného pracovního prostředí. Škola spolupracuje s významnými zaměstnavateli v našem regionu. Zajišťujeme odborné stáže a praxe našich žáků.

K žákům se přistupuje individuálně, mohou vstoupit do motivačních programů a získávat odborné kompetence a certifikáty, které rozšiřují využitelnost absolventa pro dlouhodobé zaměstnání a jeho konkurenceschopnost na trhu práce.

Motivační a prospěchová stipendia

Škola u vybraných oborů realizuje motivační a prospěchová stipendia. Motivační a prospěchová stipendia jsou podporována také zřizovatel školy a významnými zaměstnavateli.

Jazykové kompetence – Cambridge English

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují jazykových kurzů nad rámec školy. Škola spolu s jazykovou školou Medou organizuje přípravu na zkoušky Cambridge English. Cambridge English jsou mezinárodně uznávané zkoušky a v České republice jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách. Naše škola umožňuje přípravný kurzu i konání této zkoušky na úrovních B1, B2, C1.

Odborné soutěže – SOČ

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují středoškolských odborných soutěží nejen v rámci našeho regionu, ale i na celorepublikové či mezinárodní úrovni. Účast na soutěžích středoškolské odborné činnosti je pro naši školu přínosem. Dává našim žákům možnost ukázat široké veřejnosti svoji odbornou úroveň a zároveň je motivuje k zájmu o zvolený obor.

Odborné stáže v zahraničí

Vybraní žáci se v průběhu studia mohou účastnit výměnných pobytů v zahraničí, kde poznávají nejen tamní střední školy, ale i jinou kulturu a získávají tak nový pohled na vzdělávání a pracovní trhy v zahraničí. Škola realizuje odborné stáže se školami ve Velké Británii, Německu a Dánsku.

Sportovní aktivity

Škola má vynikající zázemí pro sportovní činnost. Je zde plavecký bazén, sportovní hala.
Jsme hrdí na to, že mezi našimi absolventy jsou také nejlepší sportovci našeho regionu a účastníci mezinárodních soutěží.

Testování SCIO, autoškola, vyhláška č. 50/1978 Sb. 

Škola zajišťuje během studia maturitní trénink – SCIO testování zdarma. Součásti některých oborů je také studium pro získání řidičského oprávnění skupiny B a T. Čerstvým absolventům elektrotechnických oborů je v rámci výučního listu zařazena zkouška z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Zájmové kroužky

Pro žáky škola zajišťuje mimoškolní zájmovou činnost v podobě návštěvy divadel (Klub mladého diváka), fotografický kroužek, kroužek první pomoci, doučovací kroužek německého a ruského jazyka. Pro sportovně založené žáky nabízí škola kroužek sportovních her a plavání.

Europass

Škola zajišťuje pro všechny své absolventy Europass v českém a anglickém jazyce, který obdrží spolu s maturitním vysvědčením nebo výučním listem. Europass popisuje znalosti a dovednosti získané držiteli osvědčení o odborném vzdělání a přípravě. Doplňuje informace uvedené v oficiálním osvědčení, aby bylo lépe srozumitelné, zejména v zahraničí.

Stravování a poradenství

Pro žáky je zajištěno kvalitní stravování přímo v budově školy. Školní poradenské pracoviště nabízí žákům i jejich rodinám pomocnou ruku při řešení výchovných problémů.

Proč je odbornost důležitá?

Připravujeme žáky na zajímavé profese v oborech ekonomických, finančních, veřejné správy a oborech právnických. Absolvent naší školy umí efektivně využívat PC, používat různé programy, psát všemi deseti prsty. Dokáže se orientovat v ekonomických a účetních a finančních analýzách. Je připraven vstoupit do praxe vybaven znalostmi s praxe a fiktivní firmy. Náš absolvent je vybaven také jazykově na získání zaměstnání v zemích EU ale i jinde. Student oboru sociální činnost je schopen práce v sociálních a pečovatelských službách, vybaven legislativními, komunikačními a odbornými znalostmi tohoto prostředí. V oborech agronomických a ekologických je schopen zpracovávat logistiku a veškerou agendu spojenou s provozem. Je schopen být agronomickým konzultantem, agronomem či odborníkem rostlinné výroby. Znalost zákonů v oblasti ochrany krajiny je vybaven pracovník v pozicích a oborech životního prostředí. Elektromechanik pro stroje a zařízení je schopen obsluhovat a opravovat elektrické přístroje dle platné vyhlášky.

Skip to content