OA a SOŠZE Žatec pořádá ve spolupráci s PANGEA-TRAVEL.CZ

pětidenní studijně – poznávací zájezd do Nizozemska

„Nizozemsko – země sýrů a tulipánů“

Termín: 5. – 9. dubna 2019 (pátek – úterý)

 

  
  

Program zájezdu (orientační):

1.den: odjezd ze Žatce v odpoledních hodinách, noční transfer do Nizozemska

2.den: ráno kratší zastávka v NAARDENU (místo posledního odpočinku J. A. Komenského), poté návštěva a prohlídka AMSTERDAMU, nocleh

3.den: květinový park KEUKENHOF (největší květinový park v Evropě poblíž městečka Lisse), přímořské letovisko a lázně SCHEVENINGEN, návštěva DELFTU (město známé výrobou modrobílé keramiky fajáns), nebo GOUDY (město, které proslavil stejnojmenný sýr), návrat na nocleh

4.den: jedinečný skanzen v  ZAANSE SCHANS, hlavní město sýrů ALKMAAR, monumentální hráz AFSLUITDIJK, noční transfer do ČR

5.den: návrat v ranních hodinách

Program (přesné pořadí prohlídek) může být upraven (na místě) po dohodě s průvodcem podle času příjezdu, počasí atd.

Cena zájezdu 5 200 zahrnuje:

  • 2x ubytování se snídaní v hotelu (třílůžkové pokoje se sociálním zařízením)
  • dopravu zahraničním autokarem (video, bufet, WC)
  • cestovní pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škody způsobené v zahraničí
  • zákonné pojištění proti úpadku CK
  • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály

Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné (= cca 35€) + kapesné dle vlastního uvážení

 
 

Závazné přihlášky odevzdávejte Mgr. Petru Čejkovi do 31. října 2018. Kapacita zájezdu je 40 míst.

V případě většího zájmu se může navýšit.