Nabidka učňovských oborů

OA a SOŠZE Žatec nabízí od školního roku 2019/2020 vzdělávání v následujících učňovských oborech vzdělávání:

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje