V pátek 22. března 2019 se konal další ročník populární soutěže „Matematický klokan“.

Historie?

Mezinárodně koordinovaná soutěž byla vytvořena po vzoru obdobné soutěže, která byla pořádána v osmdesátých létech minulého století v Austrálii. Postupně se dostala přes Francii, kde se v roce 1991 konal první ročník soutěže, do celé Evropy, pak i na další kontinenty. Před třemi lety se již do soutěže zapojilo přes 6 miliónů soutěžících z více než šedesáti zemí světa. V České republice měl Matematický klokan premiéru v roce 1995, letos probíhal tedy už jeho 25. ročník!

Pořadatelem je v ČR Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s katedrami matematiky na fakultách Univerzity Palackého v Olomouci.
Soutěží se v šesti kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet (ZŠ) a JUNIOR a STUDENT (SŠ).

A současnost?

V lounském okrese se letos do soutěže ve dvou nejvyšších kategoriích zapojilo celkem 249 žáků středních škol.
172 žáků soutěžilo v kategorii Junior, soutěži určené pro studenty 1. a 2. ročníků.
77   žáků 3. a 4. ročníků se pak snažilo, o co nejlepší výsledky, v kategorii Student.

A výsledky?

Z hlediska žáků naší školy více než potěšující.
V kategorii JUNIOR obsadil Filip Böhm ze 2L OA Žatec velmi hezké 9. místo.
Na solidním 15. místě skončila žákyně 1. ročníku OA Natálie Románková a hned za ní, na místě 16., žák 1L Michal Tučák. Všem blahopřejeme!

To nejlepší však na závěr:
Na 15. místě ve vyšší kategorii STUDENT skončila i Daniela Poustková ze 4L OA. Hezké! Díky!

A kdo prestižní kategorii vyhrál?

Ne, nikdo z gymnazistů, ale NÁŠ Marek SEIDL, student 3L OA Žatec! Skvělý úspěch!

GRATULUJEME! A příště zopakovat! Všem soutěžícím děkujeme za účast!

Všem přejeme i mnoho zdaru ve studiu i v dalších soutěžích!

Mgr. Miloslav Novák, učitel matematiky