Společně ze záchranáři na čarodějnickém reji v Žatci

Podobně jako v minulém roce jsme doprovázeli průvod čarodějnic městem Žatec a pomáhali se zdravotnickou asistencí během pálení čarodějnice. Naši žáci tak mají možnost vědomosti a dovednosti využít i v praxi.


Den Země – 21. 4. 2016 s odborem životního prostředí v Žatci

Fot1348_2 Fot1348_1

Tak jako každý rok jsme se žáky z kroužku první pomoci pomohli při pořádání Dne Země, který pořádal žatecký městský úřad, konkrétně odbor životního prostředí.

Společně s dobrovolnými Záchranáři Žatec, z. s., jsme proškolili učitelky mateřských škol a děti, které s nimi přišly, v základech první pomoci. Pozorné děti šikovným učitelkám, které řešily bezvědomí a resuscitaci, vždy zatleskaly za odvahu a mohly si prohlédnout sanitku s vybavením.


Transporty poraněných na kroužku první pomoci

Fot1169_3Nejen ošetřování poranění, interních stavů a obvazová technika, ale i transport zraněných patří ke každoroční přípravě na soutěž v první pomoci v Lounech. Letos byli naši žáci z kroužku první pomoci požádáni Českým červeným křížem o vykonávání funkcí rozhodčích na několika stanovištích, proto jsme museli pilně trénovat…


Obvazová technika hrou

I letos se po naší škole procházela mumie. Její obvázání si – stejně jako každý rok – vzaly za úkol členky kroužku první pomoci. Dobrá práce 🙂

Fot1523_3


European Restart a Heart Day – 16. října 2015

Fot1550_2Opět po roce se náš kroužek první pomoci zapojil do celoevropské akce European Restart a Heart Day 2015. Tento den je věnován zlepšení informovanosti o srdeční zástavě.

Během společného setkání se žáci učili život zachraňující postupy – zjistit stav vědomí, záklonem hlavy uvolnit dýchací cesty, zjistit, zda postižený dýchá nebo správně zavolat záchrannou službu. Následoval praktický nácvik resuscitace na resuscitačním modelu.


Zapište se někomu do života 🙂

daruj kousek sebe aneb přednáška o dárcovství krvetvorných buněk

Leukémie, lymfomy, poruchy imunity a další vážná onemocnění, která jsou způsobena poruchou funkce kostní dřeně, můžou potkat každého z nás. Mnohá z nich nelze řešit jinak než transplantací krvetvorných buněk. Aby se pro nemocného včas našel správný dárce s krvetvornými buňkami se shodnými znaky a aby bylo vůbec možné mít dost dárců, z nichž lze vybírat, to je úkol Českého registru dárců krvetvorných buněk.

V úterý 6. října byli zájemci z řad žáků naší školy pozváni do žatecké nemocnice, aby se zúčastnili přednášky právě na toto téma. Konala se na závěr odborné konference sester, která v Žatci probíhala. Žáci byli srdečně přivítaní vrchní sestrou z chirurgie paní Růženou Srbovou, která jim představila vzácného hosta – paní Gabrielu Hoškovou z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM), která mladým zájemcům přijela představit Český registr dárců krvetvorných buněk.

Registr vznikl v roce 1991 a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě. K jeho hlavním činnostem patří nábor nových dárců, jejich evidence, vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve pro naše i zahraniční dárce. Do registru mohou vstoupit lidé ve věku 18-35 let s dobrým zdravotním stavem, kteří jsou ochotni pomoci jakémukoliv pacientovi v ČR i v zahraničí, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a pohodlí, podstoupit několik odběrů krve a případná další vyšetření. “Žatečtí mají tu výhodu, že nemusí kvůli registraci a s ní spojeným odběrům nikam jezdit, protože spolupracujeme s místní transfúzní stanicí,” dodala G. Hošková. Dárcovství krvetvorných buněk je dobrovolné, bezplatné a anonymní. Darováním kousku sebe se však dárce může někomu nesmazatelně zapsat do života a zachránit ho.