Dne 19. 3. 2019 se žáci druhého ročníku oboru Sociální činnost, v rámci výuky aktivizačních a volnočasových činností, zúčastnili výstavy „Klekání zvoníme, Jidáše honíme“.  V první části výstavy, která proběhla v RM Žatec, žáci viděli sbírku zdobených kraslic od maléreček z celé ČR a zároveň se dozvěděli, co dělali naši předci o postních nedělích, co je popeleční středa, pašijový týden a jaké jsou techniky zdobení kraslic. Druhá část výstavy pokračovala v Křížové vile, kde byly žákům přiblíženy velikonoční tradice od Aše až po Humpolec a od Velenic po Šluknov od roku 1948. Návštěvu této výstavy jsme zvolili jako inspiraci pro zvykoslovnou a dekorativní tvorbu v rámci předmětu AVC. Současně žáci pochopili význam velikonočních tradic a zvyků.