Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci.

Na základě vyhlášky MŠMT ze dne 27. 4. 2020 vás chceme informovat o aktuálních informacích vztahujících se k dokončení školního roku 2019/2020.

 1. Návrat žáků do školy

Od 11. 5. 2020 předpokládáme zahájení vyučování pro maturitní ročníky a třetí ročník oboru EM. Pro tyto žáky bude organizována konzultace ve skupinách dle nařízení MŠMT. Přesný rozvrh bude zaslán všem žákům přes aplikaci Bakaláři a na webových stránkách školy.

Plánované termíny:

11. 5. 2020 – 22. 5. 2020 bloková výuka 4. ročníků a 3. EM (předání vysvědčení 22. 5. 2020)
25. 5. 2020 – 27. 5. 2020 přípravný týden (konzultace)
28. 5. – 29. 5. 2020 praktická maturitní zkouška na sekci O, ostatní pokračují v konzultacích
1. 6. 2020 možný didaktický test (MAT, AJ), zahájení prezenčních konzultací pro ostatní ročníky dle upraveného rozvrhu
2. 6. 2020 didaktický test (CJL, NJ)
4. 6. 2020 obhajoba maturitních prací na sekci O
5. 6. 2020 – 11. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky (případně do 12. 6. 2020, pokud by byly přerušeny přijímací zkouškou)

  2. Klasifikace

V maturitních ročnících a 3. EM bude uzavřena klasifikace za 2. pololetí nejpozději do 14. 5. 2020. Hodnocení bude vycházet z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení bude vycházet z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Dále podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky. Podpůrně také z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 3. Jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Pravděpodobný termín JPZ avizovaný MŠMT je druhá polovina června 2020 – o konkrétních termínech budou uchazeči informováni po zveřejnění MŠMT.

V závěru mi dovolte se připojit ke slovům Ing. Jiřího Zajíčka, předsedy Národní rady Unie školských asociací CZESHA: „S velkou úctou sledujeme počínání všech lékařů, zdravotních sester, ostatního zdravotnického personálu, hasičů, ale i prodavaček a pokladních ze supermarketů a dalších, kteří jsou od počátku pandemie takříkajíc v první linii. Chceme ubezpečit veřejnost, že teď je řada na nás, studentech, učitelích a vedeních škol, abychom Vám poděkovali tím, že vše do konce roku úspěšně zvládneme, včetně přijímacího řízení na střední školy, maturitních a závěrečných zkoušek, zdárného ukončení školního roku“. Přeji Vám všem pevné zdraví a optimismus. Těším se na Vás.

                                                                                                                                                             Jiří Karas, ředitel