Upozorňujeme, že od 17. do 21. 2. 2020 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen sekretariát školy sekce OA. Přihlášky ke studiu na střední školu mohou uchazeči vhodit do označené schránky u školy, případně zaslat poštou. Od 24.2. bude opět možnost odevzdat přihlášku na sekretariátu školy ve všedních dnech od 7:30 do 15:00 hodin.