Klášter svaté Anežky České je jedna z nejvýznamnějších a nejstarších gotických pražských staveb. Byl založen Anežkou Přemyslovnou, dcerou Přemysla Otakara I., počátkem třicátých let 13. století. Od roku 2000 je v něm umístěna dlouhodobá expozice Národní galerie věnovaná zejména gotickému umění v Čechách a ve střední Evropě mezi roky 1200 a 1550.

Žáci obou tříd 1. ročníku obchodní sekce naší školy měli při návštěvě kláštera svaté Anežky v úterý 21. února 2017 možnost na vlastní oči spatřit vzácná díla českého gotického umění. Jmenujme například Madonu roudnickou, deskové obrazy Mistra Theodorika, Mosteckou Madonu a Vyšebrodský oltář z dílny Vyšebrodského mistra. Vývoj a proměny gotické malby, symboliku náboženských motivů a funkci umění ve středověku přiblížila žákům poutavou formou průvodkyně Národní galerie.

Rozsáhlý komplex Anežského kláštera s přilehlými zahradami je také oázou klidu a zeleně v centru našeho hlavního města. Vstup do všech sbírek Národní galerie je pro mládež do 18 let a studenty do 26 let zdarma.

 

Anežský klášter – Národní galerie