Dne 29. května 2018 využili žáci OA a SOŠZE Žatec oboru Ekologie a životní prostředí nabídku Žatecké teplárenské, a. s., k prohlídce provozu, který zajišťuje centrální zásobování teplem a teplou vodou většinu Žatce. Neméně významná je výroba elektrické energie. Možnost praktického doplnění teoretického učiva v předmětech ekologie, právní příprava, toxikologie, odpadové hospodářství, monitorování a ekologické analýzy žáky velice zaujala. Vysoce odborný a srozumitelný výklad pracovníka teplárny žaky přesvědčil o skutečně ekologickém chování společnosti. Zpětnou vazbou exkurze bylo vypracování pracovního listu, který žáci doplnili na výbornou. Děkujeme vedení Žatecké teplárenské, a.s. za příležitost nahlédnout do technologie provozu a možnost další spolupráce.

                                                                                                           Ing. Helena  Kopalová