V listopadu se studenti tříd 2.L a 2.A zúčastnili zajímavé akce, kterou pořádá Unipetrol Litvínov, výzkumně centrum UniCRE,  a vzdělávací pracoviště VŠCHT.

Studenti se seznámili s pracovištěm a laboratořemi VŠCHT, výzkumnými laboratořemi a také jim byla umožněna exkurze v provozu Unipetrolu. Provedl je ředitel výroby pan Ing. Josef Černý, který studentům ukázal velín. Měli zde možnost porovnat moderní způsob řízení výroby se zachovalým historickým velínem.

Zajímavý byl výklad o zpracování mazutu, který se dříve používal k neekologickému topení.

Mazut představuje asi 50% zbytek po zpracování ropy.

Moderním a jedinečným způsobem dokáží v Unipetrolu tento zbytek využít a zpracovat až na vodík a oxid uhličitý. Zajímavostí je, že oxid uhličitý odebírají výrobci sycených nápojů, včetně Coca coly.

Akce byla velmi zajímavá. Děkujeme organizátorům za bezplatnou dopravu.

                                                                  Ing. Dagmar Hromádková