Žáci 3. ročníku oboru obchodní akademie a ekonomického lycea navštívili 3. 4. 2019 expozici Lidé a peníze v budově České národní banky v Praze. Výstava nabízí unikátní pohled na historii peněz od pazourků k elektronickým penězům a předkládá ucelený vývoj měny a financí, včetně vývoje České národní banky od jejího založení. Žáci spatřili unikátní exponáty dokládající dějiny měny a peněžnictví na našem území a seznámili se s platidly, padělky a ukázkami ochrany peněz. Na závěr si mohli potěžkat zlatou cihlu o váze 12,5 kg. „Cílem exkurze je seznámit studenty s historií peněz a měnového vývoje českých zemí a také poznat ČNB jako ústřední banku České republiky, která vykonává dohled nad finančním trhem v ČR“, hodnotila Ing. Zuzana Horníková z OA Žatec.