Expozici Národní galerie věnovanou středověkému umění zhlédli v nádherných prostorách kláštera svaté Anežky České v pátek 1. března 2019 žáci 1. ročníku ekonomického lycea naší školy. Komentovaná prohlídka s názvem “Poklady gotického malířství a sochařství” jim představila skvosty českého středověkého umění v jedné z prvních gotických staveb na území Prahy. Zakladatelkou kláštera byla v roce 1231 Anežka Přemyslovna, dcera českého krále Přemysla Otakara I., k jejímuž svatořečení došlo 12. listopadu 1989, několik dnů před pádem komunistického režimu v naší zemi.     

Národní galerie v Praze