ELEC

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. je oficiálním přípravným centrem pro jazykové zkoušky z angličtiny Cambridge English a partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek.

Naši studenti tak mají v rámci studia možnost nejen získat výbornou úroveň tohoto světového jazyka, ale podporujeme je také v jejich úsilí při přípravě k jazykovým zkouškám a v jejich snaze o získání mezinárodního jazykového certifikátu.

Co jsou zkoušky Cambridge English

Jedná se o prestižní mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, vyvíjené jednou z nejstarších a nejznámějších akademických institucí na světě, Cambridge Assessment English. Certifikáty slouží jako doklad o jazykové kvalifikaci uznávané komerčními, akademickými i státními institucemi na celém světě. U zkoušek prokazují kandidáti vyváženou znalost jazyka ve čtyřech dovednostech

  • porozumění čtenému textu a práci s jazykem,
  • poslech,
  • mluvený projev,
  • písemný projev (psaní souvislého textu v zadaném formátu).

Zkoušky mohou probíhat v papírové nebo počítačové formě. Průběh zkoušek řídí a na dodržování přísných standardů dohlíží speciálně vyškolený zkouškový tým licencovaného zkouškového centra. Hodnocení písemných částí probíhá v Cambridge, mluvený projev je hodnocen speciálně vyškolenými a certifikovanými examinátory.

K čemu je jazykový certifikát

Jazykový certifikát přináší svému držiteli mnohé výhody. Některé vysoké školy za něj přidají bonusové body u přijímaček či rovnou kredity namísto povinné zkoušky z angličtiny, je vstupenkou na zahraniční studium či stáž, významnou položkou v životopise uchazeče o kvalifikovanou práci či brigádu v zahraničí, podmínkou pro výkon některých funkcí ve státní správě atd.

Studenti jím také mohou  nahradit profilovou maturitní zkoušku z jazyka.

Kdo je Evropské centrum jazykových zkoušek

Evropské centrum jazykových zkoušek (www.elec.eu) je platinové zkouškové centrum s celorepublikovou působností, dlouholetou tradicí a zkušeností. Patří mezi jedno ze tří největších zkouškových center v ČR. Partnerským školám, angažovaným vyučujícím i jednotlivým kandidátům nabízí široký rozsah kvalifikovaných služeb.

Skip to content