Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

Dobrovolnická služba Levandule a zemědělská sekce OA SOŠZE

Dělejte, co milujete, milujte, co děláte.

Tentokrát šlo o dobrovolnickou akci žatecké Levandule a žáků zemědělské sekce OA a SOŠZE. Akce byla zaměřena na úpravu kontejnerů a záhonu v ostrůvku zeleně před budovou LDN nemocnice  v Žatci.

Vlastní akce se zúčastnilo 7 žáků třídy 2.A s jejich pedagožkou, krumpáčem, rýči, hrabičkami, motykami, sazenicemi aksamitníků, netřesků a s konvemi. Pan školník vypomohl dopravou nářadí.

Paní Hrádková, koordinátorka Dobrovolnické služby Levandule, se zhostila role záhonové architektky s dalšími rostlinami pro výsadbu a člen údržby zeleně v nemocnici posekal den předem buřeň na ostrůvku kolem borovic.

Naše skupina navrhla, že dá základ malé barevné a tvarové oáze pro duši lidí v péči LDN, pro návštěvy pacientů a zaměstnance nemocnice.

Konkrétně to znamenalo upravit záhon při okraji ostrůvku v betonové džungli tak, aby byl atraktivní pro oko a mysl návštěvníka a vdechnout mu živou tvář prostřednictvím rostlin. A vysázené rostliny byly voleny tak, aby po mírném přihnojení a zalévání snesly vyprahlé stanoviště a na živiny chudou navážkovou zeminu v extrémních podmínkách. Sešli se zde světoběžníci – aksamitník rozkladitý, netřesk zední, rozchodníkovec, plaménka šídlolistá, jiřinka.

Záhon získal startovací obrysy. Další osud záleží na vláhovém režimu stanoviště a lidech, kteří o něj budou dále pečovat… Díky všem zúčastněným.

Poznámka na závěr: Poznala jsem hodně lidí, kteří přistupují k dnešním záhonům s nataženou dlaní „dej“, konzumentů prostředí, kteří nehnou prstem, když pustne. O to více si vážím všech, kteří vytvářejí podobné záhony pro radost. Chraňme je všechny. A květiny občas zalijme, zbavme plevelů, aby vydržely nabíjet energií všechny kolemjdoucí a mohly štafetou předávat radost a pohodu dále…

I. Hanousková