Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

Den vody 2018

U příležitosti světového Dne vody uspořádala OA a SOŠZE v Žatci projektový den pro děti z mateřských a základních škol, během kterého se seznámili zábavnou formou s vodou, jejími vlastnostmi, koloběhem, vodní faunou a flórou.

Akci připravili žáci z 2. ročníku oboru Agropodnikání a 3. ročníku oboru Ekologie a ochrana krajiny pod vedením svých učitelů.

Po přivítání vodníkem u jezírka v areálu zemědělské školy prošli žáci devíti stanovišti a po splnění úkolů obdrželi sladkou odměnu.

Během programu žákům byl vysvětlen koloběh vody, dále poznávali zvuky zvířat žijících u rybníka, pokusili se vylovit, byť papírové rybky a poznat je. Na stanovišti  „ co do rybníka nepatří“,  třídili odpad, který u rybníka zanechali nepořádní návštěvníci.

Zajímavým stanovištěm pro děti byla ukázka čištění odpadních vod. Touto nenásilnou akcí byli žáci MŠ a ZŠ, kterých bylo 585, seznámeni s důležitostí vody a její ochranou.

                                                                                                                                   Ing. Pavel Sekera