Ani o prázdninách nezahálí žákyně Petra Doudová, která na zemědělské sekci studuje obor Agropodnikání – chov koní, již druhým rokem. Zkoušky základního výcviku jezdce složila na konci loňské sezóny a stala se držitelkou jezdecké licence. V letošní parkurové sezóně se již pravidelně zúčastňuje parkurových závodů v sedle koně Limetree Progessive Destine a na kolbištích reprezentují svou domovskou – Stáj u Lucky.