Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

Denmark with my own eyes

The trip to Denmark was pretty nice. The  weather was  windy and sunny.The wind was caused  of course by the sea . All activities prepared for us were pretty harder than I thought but we did them. In Copenhagen, the capital city,  we saw a lot of statues and sights.  Copenhagen was rather  cold and  I think  it  is  more modern than  Prague in the Czech Republic.That is why there were a lot of bikes and graphities.  The  family I stayed at  was uncredibly  kind and modern . I like the idea that they were listening to modern music all day.

Jaroslav Pokorný, 1. L


Školní kolo –  olympiáda v angličtině 2016/2017

Ve školním kole olympiády se sešlo celkem 21 žáků, kteří se podrobili písemné části. Ti nejlepší postoupili do ústního kola.

pořadí jméno příjmení třída celkem
1. Lucie Podaná 3. L 78 b
2. Michal Beneš 2. OA 73 b
3. Jana Hoblíková 3.L  72 b
4. – 5. Jiří  Hejda 3. L 68 b
Antonín Štefan 3. OA 68 b
6. Jan Hruška 3. L 66 b
7. Nikola Růžičková 3. L 61 b
8. Jaroslav Mrázek 2. V 60 b

Vítězové školního kola se zúčastní 23. 2. 2017 okresního kola olympiády v Žatci a olympiády odborných škol Lounech.

Mgr. Jana Čornáková


 

Za znalost angličtiny –  vyšší plat

Z průzkumu mezinárodní instituce Cambridge English vyplývá, že mnoho zaměstnavatelů  je připraveno nabídnout uchazečům, kteří získali  certifikát potvrzující znalost anglického jazyka,  vyšší  mzdu, a to v průměru o 18 procent.

Znalost angličtiny  požaduje  53 procent dotazovaných společností, nejvíce firem vyžaduje tuto  znalost na pozice v top managementu (58 procent).

Výhody při studiu doma i v zahraničí

Nejpopulárnějším certifikátem v České republice je Cambridge English First (dříve FCE), který významným způsobem zvyšuje šance na pracovním trhu a jeho držitelé mohou počítat s výhodami při studiu na mnoha vysokých školách v České republice i v zahraničí.

V letošním roce otevřeme poprvé kurz, který připraví naše žáky  i zájemce z jiných škol na zkoušku Cambridge English First. Lektorem  kurzu bude rodilý  Angličan Mr. Drew  Zuska.

V uplynulých dvou letech složili naši studenti úspěšně Cambridge zkoušku PET.

Mgr. Jana Čornáková