Aktuální informace

Informace k navýšení počtu opravných termínů zde (pdf)

 
Od 26. 4. 2021 zahajujeme praktické vyučování u oborů Sociální činnost, Agropodnikání a Elektromechanik. Třídní učitelé budou informovat žáky a zákonné zástupce o organizaci praktického vyučování. Testovací místo zůstává malá tělocvična na sekci O (vchod z parkoviště – zadní vchod). V případě dotazů kontaktujte třídní učitele. 
S pozdravem Jiří Karas – ředitel školy

Vážení rodiče a žáci,
 
od 19. 4. 2021 se režim vzdělávání nemění.
Praktické vyučování je možné pouze v oboru Sociální činnost. Je povolena také skupinová konzultace maximálně 6 žáků.
 
Dne 20. 4. 2021 v 16 hodin se uskuteční třídní schůzky na sekci O, na sekci Z dne 21. 4. 2021 v 16 hodin online formou přes MS Teams – třídní tým.
V případě dotazů kontaktujte třídního učitele.
S pozdravem Jiří Karas – ředitel školy

 


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání

Testovací diagram


Úprava organizace výuky od 22. 3. 2021

Od 22. 3. 2021 dojde k redukci on-line schůzek předmětů s cílem zmírnit digitální zátěž všech účastníků vzdělávání. Pozor, redukce on-line schůzek neznamená odstranění hodin, ale realizace hodin formou zadání, opakování nebo samostatné práce! Cílem je snížit počet on-line hodin, zvýšit počet samostatné, případně týmové práce. Cílem je aby páteční den v týdnu byl zcela bez on-line připojení. Hodina pro samostatnou práci bude ta, která je rozvrhově na pozici v pátek, pokud není vyučovaná v pátek, pak je to ta čtvrteční apod. Viz níže:

  • u předmětů se 4 hodinovou dotací dochází k redukci na 3 hodiny on-line schůzek týdně (4. hodina bude věnována zadané samostatné práci žáků)
  • u předmětů s 3 hodinovou dotací dochází k redukci na 2 hodiny on-line schůzek týdně (3. hodina bude věnována zadané samostatné práci žáků)
  • u předmětů s 2 hodinovou dotací dochází k redukci na 1 hodinu on-line schůzek týdně (2. hodina bude věnována zadané samostatné práci žáků)
  • předmět s 1 hodinovou dotací zůstává bez redukce schůzek
  • předmět učební praxe zůstává bez redukce schůzek
  • Pro závěrečné ročníky od 22. 3. 2021 navíc nebudou vyučovány on-line nematuritní předměty
  • Sekce O: TEV, NJ, MAT (mimo přihlášených k MZ), Psy, OBN v 4.OAS, Fin. pod v 4.OAS
  • Sekce Z: TV, NJ, ZSV, ICT /pro 3.EM – CJL, AJ, MAT, TEV, ICT, ZSV
  • V případě prezenční formy se předměty do výuky vracejí.

Aktuální informace pro maturanty

Aktuálně je dobrovolná ústní zkouška z ČJL a Cizího jazyka, termíny MZ se posouvají!
Další informace z MŠMT na portálu EDU.cz


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické
situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.
https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
Osobní konzultace jsou možné.


NEKONÁNÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Jelikož počet přijatých přihlášek ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do maturitních oborů
školy OA a SOŠZE, Žatec je nižší, než předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru,
školní přijímací zkouška se nebude konat. Tato informace se týká následujících oborů školy:
63-41-M/02 Obchodní akademie, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
41-41-M/01 Agropodnikání, 75-41-M/01 Sociální činnost