Aktuality

2. 11. 2021
Informace k třídním schůzkám – sekce O
Další informace zde… (pdf)


19. 10. 2021
Vyhlášení volného dne pro část tříd (mimořádné studijní volno)
Další informace zde… (pdf)


25. 9. 2021
Vyhlášení volného dne (mimořádného ředitelského studijního volna)
Další informace zde… (pdf)


30. 8. 2021
Informace o adaptačním kurzu – září 2021 pro 1. ročníky
Informace zde… (pdf)


COVID 19

Všichni žáci, kteří jsou očkováni na Covid19, doloží očkování platným certifikátem. Ti, co se testovali v laboratoři, doloží platné potvrzení,
ostatní se budou dne 1. 9. 2021 testovat na Covid 19 ve škole. Kdo odmítne testování, je povinen nosit respirátor ve všech prostorách školy.


Žákům 1. ročníků ze zemědělské sekce bude přidělen 1. 9. 2021 čip pro vstup do budovy, nutná 100 korunová záloha!

Skip to content