Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

Adopce na dálku

Naši školu navštívila dne 14. 12. 2017 paní Simona Heřtusová z Centra Narovinu.

Zmiňované Centrum se mimo jiné zabývá adopcí dětí z africké Keni. V roce 2014 zahájilo Centrum Narovinu na podporu svých rozvojových projektů v Keni kampaň „Pošli to dál“, v rámci které je možné jednorázovým darem přispět na potřebné konkrétní věci v rámci Adopce afrických dětí –projektu pomoci na dálku nebo komunitnímu centru „Ostrov Naděje“ na ostrově Rusinga Island.

Naše škola je zapojena do projektu adopce na dálku  již od roku 2009. Studenti a učitelé školy pravidelně každoročně přispívají adoptovanému Deltonovi na vzdělávání  a na zdravotní pojištění. Občas se žáci v minulosti i současnosti ptali, jak konkrétně jsou tyto vybrané finanční prostředky dál využívány. Návštěva paní Heřtusové byla tudíž i v tomto ohledu pro žáky zajímavá, jelikož viděli na prezentovaných videích, v jakých životních podmínkách keňské děti žijí v komunitním centru, v jakých podmínkách se mají možnost (za úhradu školného!) vzdělávat apod. Rozhodně byla tato prezentace pro naše žáky významná, aby si uvědomili, že se každý nemá tak dobře, jako my v Evropě.

                                                                                                                                      Mgr. Zdeněk Baťha